Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Αριθμός Εισακτέων στα ΑΕΙ: Τρεις το Λαδι, Τρεις το Ξύδι…Έξι το Λαδόξυδο

Το υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ζητά κάθε χρόνο τέτοια εποχή από τα ΑΕΙ της χώρας να προσδιορίσουν τον επιθυμητό αριθμό εισακτέων φοιτητών ανά τμήμα, με βάση τις εκπαιδευτικές δυνατότητες κάθε τμήματος, όπως αυτές καθορίζονται από το έμψυχο υλικό και την υποδομή του.
Με τα γνωστά “ελληνικής κοπής” επιχειρήματα το υπουργείο καθορίζει, τελικά, τους αριθμούς των εισακτέων με Πανελλήνιες, που είναι ιστορικά από 20% ως 40% μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους προτεινόμενους από τις περιζήτητες Σχολές των κεντρικών ΑΕΙ.
Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην πραγματικότητα ο τελικός αριθμός πρωτοετών φοιτητών που εγγράφονται στις περιζήτητες αυτές Σχολές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι σκανδαλωδώς μεγαλύτερος από τον αριθμό των κανονικά εισαγόμενων με τον μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης των Πανελληνίων εξετάσεων. Ο τρόπος με τον οποίο ο αριθμός αυτός διογκώνεται περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ για τα τρία τελευταία ακαδημαïκά έτη, για τα οποία η Σχολή έχει προσδιορίσει ότι ο επιθυμητός συνολικός αριθμός εισακτέων είναι 100.

2009/10 2010/11 2011/12
Σύνολο κανονικά εισαγομένων με Πανελλήνιες 130 130 130
Σύνολο εισαγομένων ειδικών κατηγοριών(1+2) 112 131 54
  1. Κατηγορία εισαγωγής με κοινωνικά κριτήρια
88 100 36
  1. Λοιπές κατηγορίες (τέκνα Ελλήνων εξωτερικού,
Κύπριοι, Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων, αλλοδαποί,αθλητές,μαθηματική Ολυμπιάδα, κλπ)
24 31 18
Σύνολο εισαγομένων 242 259 184
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι για τα ακαδημαϊκά έτη 2009/10 και 2010/11 μόνο το 50% των πρωτοετών φοιτητων έχει εισαχθεί με βάση τη σειρά του βαθμού πρόσβασης των Πανελληνίων εξετάσεων, ενώ για το έτος 2011/12, μετά από τροποποιήσεις για κάποιες κατηγορίες, το ποσοστό αυτό μεταβλήθηκε σε 70%.
Η κατάσταση αυτή είναι φανερό ότι αδικεί κατάφωρα τους “άριστους” αφού τους μειώνει τον αριθμό των θέσεων εισαγωγής, που δικαιωματικά θα έπρεπε να καταλάβουν, στις περιζήτητες Σχολές. Παράλληλα δημιουργεί φοιτητές δύο ταχυτήτων αφού η ομάδα που εισέρχεται πέραν των κανονικά εισαγομένων με Πανελλήνιες έχει, κατά κανόνα, χαμηλότερο βαθμό πρόσβασης. Τέλος, οδηγεί σε συνολικό αριθμό εισαγομένων σχεδόν διπλάσιο του επιθυμητού από τη Σχολή.
Η Πολιτεία οφείλει να ακούσει, επιτέλους, τα ΑΕΙ και να μειώσει σε σύντομο διάστημα μέχρις εξάλειψης (με ελάχιστες εξαιρέσεις, π.χ. ιδιάζουσες ασθένειες) το ποσοστό των φοιτητών που εισάγονται στις περιζήτητες κεντρικές Σχολές ως ειδικές κατηγορίες. Οι τροποποιήσεις για το 2011/12 ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απαιτούνται αρκετά βήματα ακόμη. Η εξάλειψη, βέβαια, αυτή πρέπει να γίνει αφού πρώτα εξασφαλισθούν οι κοινωνικές παροχές, που θα επιτρέπουν σε αυτούς τους φοιτητές να σπουδάσουν όπου και να βρίσκονται οι Σχολές, στις οποίες δικαιούνται να εισέλθουν σύμφωνα με τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Μέχρι τότε για τις Σχολές με υψηλή ζήτηση, όπως των Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις θα αποτελούν μεν μια αδιάβλητη εξεταστική διαδικασία αλλά σε ένα σύστημα εισαγωγής με στρεβλώσεις.