Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Το πρώτο σήμα του ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

Στα πλαίσια της αναδρομής μας στην ιστορία του ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ, πριν την μεγάλη αλλαγή σας παρουσιάζουμε το πρώτο σήμα του ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ το 2010