Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Την Κυριακή σε ισχύ η θερινή ώρα

Η θερινή ώρα τίθεται σε ισχύ από τις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και να δείξουν 04:00. 

Η θερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, οπότε επανέρχεται η χειμερινή ώρα.