Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Νέα υποβάθμιση της Ελλάδας από την Moody’s

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την ικανότητα της Ελλάδας να δανείζεται σε εγχώριο και ξένο νόμισμα σε C από Ca ενώ δεν έχει δώσει outlook για τις αξιολογήσεις.


Σύμφωνα με τον οίκο, η απόφαση οφείλεται στην πρόταση ανταλλαγής χρέους για την Ελλάδα, η οποία συνεπάγεται απώλειες για τους πιστωτές μέχρι και 70%, και που είναι σύμφωνη με τα κριτήρια για μια αξιολόγηση C.

Σύμφωνα με τον οίκο, η ανακοινωθείσα πρόταση ανταλλαγής χρέους σημαίνει ότι οι ιδιώτες πιστωτές που συμμετέχουν, θα υποστούν σημαντικές ζημιές στη συμμετοχή τους σε ελληνικό κρατικό χρέος.


Η Moody’s τονίζει ότι αφού το Eurogroup αποφανθεί ότι η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις διάσωσης, η ανταλλαγή χρέους ολοκληρωθεί και ένα νέο μνημόνιο μεταξύ της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης έχει ολοκληρωθεί και εκδοθεί, ο οίκος θα επανεξετάσει το credit risk profile και τις αξιολογήσεις κάθε υφιστάμενου ή νέου τίτλου που θα εκδοθεί από την ελληνική κυβέρνηση...


protothema.gr